ALERT: exim paniclog

Któryś z rzędu update squeeze ukazuje taki oto komunikat: ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken failed! Rozwiązaniem jest dodanie w /etc/sysctl.conf: # Disable IPv6 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 oraz edycja w /etc/exim4/update-exim4.conf.conf: dc_local_interfaces=’127.0.0.1′ Na koniec wystarczy skasować /var/log/exim4/paniclog i zresetować exim.