ALERT: exim paniclog

Któryś z rzędu update squeeze ukazuje taki oto komunikat:

ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken failed!

Rozwiązaniem jest dodanie w /etc/sysctl.conf:

# Disable IPv6
 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

oraz edycja w /etc/exim4/update-exim4.conf.conf:

dc_local_interfaces='127.0.0.1'

Na koniec wystarczy skasować /var/log/exim4/paniclog i zresetować exim.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *