Munin v2

Pisałem już kiedyś jak zainstalować munina, teraz nieco bardziej rozbudowana wersja, z kilkoma hostami i nieco odświeżonym interfejsem graficznym.

Jeden z hostów będzie traktowany jako master (przypadek gdy hosty nie są w tej samej sieci), ten który wystawia statystyki webowo. Instalacja jak poprzednio:

apt install apache2 libcgi-fast-perl libapache2-mod-fcgid munin munin-node munin-plugins-extra 

a2enmod fcgid

W /etc/munin/munin.conf konfigurujemy co nam potrzeba, głównie:

htmldir /var/www/munin/ //w zależności jak mamy ustawione apache


[server1.example.com]
address 127.0.0.1
use_node_name yes

[server2.example.com]
address x.x.x.x //zewnętrzne ip drugiego hosta, można powtarzać z kolejnymi
use_node_name yes
cd /etc/apache2/conf-enabled/
ln -s /etc/munin/apache24.conf munin.conf
systemctl restart apache2

W /etc/munin/apache24.conf ustawiamy:

Alias /munin /var/www/munin
<Directory /var/www/munin>
 # Require local
 Require all granted
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 Options None
</Directory>

ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
<Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
 # Require local
 Require all granted
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 <IfModule mod_fcgid.c>
 SetHandler fcgid-script
 </IfModule>
 <IfModule !mod_fcgid.c>
 SetHandler cgi-script
 </IfModule>
</Location>

Webowy interfejs powienien już działać, wyświetlać statystyki z mastera.

Teraz na każdym kolejnym nodzie:

apt install munin-node

W etc/munin/munin-node.conf ustawiasz:

allow ^123\.456\.78\.100$ //ip mastera


systemctl restart munin-node

W firewallu otwieramy port 4949:

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 4949 -j ACCEPT

(na masterze konfigurację ustawiliśmy wcześniej), po kilku minutach host powinien pojawić się w interfejsie webowym.

W przypadku gdy coś nie działa polecam popatrzeć w log:

tail -f /var/log/munin/*

Zazwyczaj nie może się połączyć z hostem, trzeba więc wtedy posprawdzać firewalle, telnet powinien was ładnie przywitać, z mastera:

telnet ipnoda 4949

Jeżeli mamy jakąś maszynkę bez stałego ip ale np router już go ma to spokojnie można po prostu przekierować port 4949 na routerze do hosta (np raspberry jak u mnie)

Webowy interfejs:
cd /tmp

git clone https://github.com/munin-monitoring/contrib.git

cd /etc/munin

cp -rb /opt/contrib/templates/munstrap/templates .

cp -rb /opt/contrib/templates/munstrap/static .

rm -rf /var/www/munin/*

Po 5 minutach powinno wyglądać mniej więcej tak:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *