nagios monitorowanie procesu

W /etc/nagios/nrpe_local.cfg dodajemy: command[check_*]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 1: -c 1: -C proces argumenty (-w 1: -c 1: -C) dopasowywujemy wedle woli, w tym przypadku ma być przynajmniej jeden proces. Gdyby komenda /usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 1: -c 1: -C proces zwracała nieprawidłowy wynik trzeba sprawdzić jak nazwa procesu jest wyświetlana przez: /bin/ps axwwo ‘stat uid pid ppid vsz rss …