Gnome 3.20 przechodzi z synaptics na libinput

A libinput z defaultu ma wyłączony „tap to click”, aby go ponownie włączyć mamy do wyboru dwie opcje: usunąć xserver-xorg-input-libinput i wrócić do synaptics usunąć xserver-xorg-input-synaptics i dodać do konfiguracji: mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d cp /usr/share/X11/xorg.conf.d/60-libinput.conf /etc/X11/xorg.conf.d Option „Tapping” „on”: Section „InputClass”         Identifier „libinput touchpad catchall”         MatchIsTouchpad „on”         MatchDevicePath „/dev/input/event*”         Driver „libinput” …