Tmux

Całkiem długo używałem PAC Managera do obsługi połączeń ssh, sftp, itp. Zachciało mi się jednak powrotu do aplikacji terminalowych aczkolwiek screen nie oferował zbytnio dobrej opcji dzielenia okien pion/poziom i tak zasugerowano mi tmux’a.

Tmux

Czyli coś w zasadzie jak screen, problemem jedynie konfiguracja autostartu z podzielonymi oknami. Interesuje mnie podział czterech okien na cztery części i do tego stworzyłem sobie skrypt w bashu aczkolwiek nie udało mi się dokładnie podzielić okien. Zawsze jedno z nich pozostaje nie podzielone w pionie lub poziomie. Tutaj dopóki nie rozwiążę tego problemu pozostaje odpowiedni skrót który dzieli okna (c-b-alt-(1-5)). działa przezacnie w połączeniu z “tyldą”, jedyne co zostaje to skonfigurowanie samego tmuxa – kolorów, bindów klawiszy. Do tej pory nie wydziwiałem zbyt wiele, ot bind dla resetu konfiguracji i zmiana kolorów dolnego panelu. W późniejszym czasie postaram się nieco przerobić ten panel co by pokazywał nieco więcej ciekawych informacji.

#!/bin/sh
tmux new-session -d
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux split-window 'program/cokolwiek'
tmux attach-session -d

.tmux.conf:

set -g status-bg '#d3d7cf'
set -g status-fg '#2e3436'
set -g status-utf8 on
set -g base-index 1
bind r source-file ~/.tmux.conf

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *