vps część 2

Tym razem krótko, instalacja Ownclouda, banalna:

apt-get install apache2 php5 php5-sqlite php5-json php5-gd mp3info curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl zip

Wersja 3 do pobrania.

tar xjf owncloud-owncloud-master.tar.bz2
sudo cp -r owncloud /var/www
cd /var/www
sudo chown -R www-data:www-data owncloud

To tyle, kreatorem podajemy dane bazy i dane administratora.
Ku pamięci jeszcze zabezpieczanie hasłem katalogu w apache bo zawsze to zapominam:

htpasswd -c -b /etc/apache2/htaccess login haslo

w .httaccess:

AuthUserFile /etc/apache2/htaccess
AuthName login
AuthType Basic
require valid-user

w /etc/apache2/apache.conf dla odpowiedniego directory:

Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
AuthType Basic
AuthName "Logowanie"
AuthUserFile /etc/apache2/htaccess
Require valid-user

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *