Conky

Miałem dzisiaj sporo wolnego czasu i postanowiłem przerobić stary konfig conky. Za bardzo nie wiedziałem jak to powinno wyglądać, ale jako że prawą część pulpitu mam zawsze wolną (poza irssi u dołu) wypadało to wykorzystać.
Efekt końcowy:

Irssi
Irssi

.conkyrc:

#pakos ja@pakos.biz
background yes
use_xft yes
# font
# font -artwiz-snap-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
# xft font when Xft is enabled
xftfont Sans:size=7
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
update_interval 1
own_window yes
#on_bottom yes
own_window_colour hotpink
own_window_type override
own_window_transparent yes
#own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#maximum_width 150
#minimum_size 150 5
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1
draw_graph_borders yes
default_color 96A0A3
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
gap_x 1
gap_y 10
no_buffers yes
uppercase no
double_buffer yes
override_utf8_locale yes
#mail_spool $HOME/Maildir/
TEXT
$color
${color #96A0A3}${alignr}System$color-|
${alignr}$sysname---|
${alignr}$nodename------|
${alignr}$kernel on $machine---------|
${alignr}Date: ${time %a,}${time %e %m %G}------------|
${alignr}Time: ${time %H:%M }${time %S}---------------|
${alignr}Uptime: $uptime------------------|
$color
${color #96A0A3}${alignr}CPU$color-|
${alignr}$cpu%---|
${alignr}${freq}MHz------|
${alignr}${loadavg}---------|
${alignr}${cpubar 5,86 96A0A3 96A0A3}---|
$color
${alignr}${color #96A0A3}MEMORY / DISK$color-|
${alignr}RAM---|
${alignr}$memperc%------|
${alignr}$mem / $memmax---------|
${alignr}${membar 5,60}$color---|
${alignr}SWP---|
${alignr}$swapperc%------|
${alignr}$swap / $swapmax---------|
${alignr}${swapbar 5,63}$color---|
${alignr}HDA---|
${alignr}${fs_used_perc /}%------|
${alignr}${fs_used /} / ${fs_size /}---------|
${alignr}${fs_bar 5,69 /}$color---|
${alignr}HDB---|
${alignr}${fs_used_perc /media/windows}%------|
${alignr}${fs_used /media/windows} / ${fs_size /media/windows}---------|
${alignr}${fs_bar 5,69 /media/windows}---|
$color
${alignr}${color #96A0A3}NETWORK$color-|
${alignr}${addr eth0}---|
${alignr}DL---|
${alignr}${downspeed eth0} k/s------|
${alignr}${totaldown eth0}---------|
${alignr}${downspeedgraph eth0 10,50 96A0A3 96A0A3}---|
${alignr}UP---|
${alignr}${upspeed eth0} k/s------|
${alignr}${totalup eth0}---------|
${alignr}${upspeedgraph eth0 10,50 96A0A3 96A0A3}---|
${alignr}In: ${tcp_portmon 1 32767 count}---|
${alignr}Out: ${tcp_portmon 32768 61000 count}------|
${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}---------|
$color
${alignr}${color #96A0A3}MPD$color-|
${alignr}${mpd_artist}---|
${alignr}${mpd_title}------|
${alignr}${mpd_percent}%---------|
${alignr}${mpd_status}------------|
${alignr}${mpd_bitrate} kbps---------------|
${alignr}${mpd_vol}% volume------------------|

Usłyszałem już kilka uwag, na przykład, że jakoś bez ładu i składu lub za dużo informacji ale to chyba już kwestia gustu bo jak dla mnie w sam raz. Co nie znaczy, że nie chce przeczytać waszych opinii 🙂

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *