Kontrola mpd w irssi

Jako, że jestem zagorzałym użytkownikiem irssi i mpd szukałem czegoś co mogło by połączyć te 2 wspaniałe programy. Sonata jest dobra ale nieraz brakuje czasu na klikanie więc pomocna byłaby alternatywa. Tutaj do pomocy staje skrypt iMPD.pl. Jest to doskonałe narzędzie do obsługi mpd z poziomu irssi i co ważne nie gryzie się z sonatą.

Zaczynamy od ściągnięcia skryptu z linka powyżej. Możemy go skopiować do katalogu

~/.irssi/scripts

i włączać za każdym razem albo wrzucić do katalogu

~/.irssi/scripts/autorun

aby skrypt był włączany automatycznie. Co jest nam jeszcze potrzebne? MPC aby skrypt mógł działać tak więc jedna komenda w terminalu

sudo apt-get install mpc

Teraz możemy obsługiwać mpd zarówno przez terminal czy irssi ale nawet i sonatę o której wspominałem. Nic się nie gryzie. Wypadałoby skonfigurować teraz skrypt. Włączamy irssi i łączymy się z siecią. Musimy znać hosta i port na którym pogrywa mpd i zmienić je. Aby zmienić hosta wydajemy polecenie (w irssi)

/set mpd_host localhost

aby zmienić port piszemy

/set mpd_port 6600

localhost i 6600 to moje ustawienia. Od teraz nasz skrypt jest gotowy do pracy. Kilka poleceń wartych poznania

 /mmute - Włącza/Wyłącza dźwięk
/mnext  - Następna piosenka z playlisty
/mpause - Pauza
/mplay  - Włącza piosenkę o odpowiednim numerze
/mprev - Poprzednia
/mstop - Stop
/mplaylist  - Wyświetla playlistę
/mplaylistls - Wyświetla playlisty
/mplaylistload

– Włącza playlistę
/mplaylistrm – Usuwa playlistę
/mplaylistsave – Zapisuje playlistę
/mloud – Wypisuje na kanale graną piosenkę
/mlouder – To samo co wyżej z większa ilością statystyk
/mhelp – więcej opcji Na koniec polecam wpisać w terminalu

 man mpc

aby dowiedzieć się więcej o obsłudze mpd z poziomu terminala.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *