raspberry swap

RPI z defaultu za dużo pamięci ani swap nie ma, ramu nie dodamy więc możemy jedynie powiększyć swap. pi@raspberrypi:~ $ free -h total used free shared buff/cache available Mem: 926M 118M 758M 10M 49M 754M Swap: 99M 99M 0B sudo vi /etc/dphys-swapfile zmieniamy wedle potrzeb: CONF_SWAPSIZE CONF_SWAPSIZE=1024 i restartujemy sudo dphys-swapfile swapoff sudo dphys-swapfile setup …