raspberry swap

RPI z defaultu za dużo pamięci ani swap nie ma, ramu nie dodamy więc możemy jedynie powiększyć swap.

pi@raspberrypi:~ $ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 926M 118M 758M 10M 49M 754M
Swap: 99M 99M 0B

sudo vi /etc/dphys-swapfile

zmieniamy wedle potrzeb: CONF_SWAPSIZE

CONF_SWAPSIZE=1024

i restartujemy

sudo dphys-swapfile swapoff
sudo dphys-swapfile setup
sudo dphys-swapfile swapon

pi@raspberrypi:~ $ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 926M 197M 649M 30M 79M 650M
Swap: 1.0G 0B 1.0G

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *