Midnight Commander External Files

Co to mc chyba nie muszę tłumaczyć, świetne narzędzie jednak problem pojawia się gdy niektóre pliki otwierane są nie takim programem jak byśmy chcieli lub wcale. Jest na to dosyć proste rozwiązanie: w /etc/mc/mc.ext mamy szkielet przeróżnych rozszerzeń plików które możemy zmienić, dodać nowe. Całość można zapisać w ~/.mc/bindings. Proces modyfikacji jest banalnie prosty, znajdujemy rozszerzenie które chcielibyśmy zmienić, np:

# C++
regex/.(C|cc|cpp)$
Open=%var{EDITOR:vi} %f

i w linii z “open” zmieniamy edytor, w tym przypadku może to być gedit:

# C++
regex/.(C|cc|cpp)$
Open=%var{EDITOR:gedit} %f

W analogiczny sposób możemy postępować z każdym innym typem lub też tworzyć własne wykorzystując GNU regex library.

regex/.([aA][vV][iI])$
Include=video
regex/.([aA][sS][fFxX])$
Include=video
regex/.([dD][iI][vV][xX])$
Include=video
regex/.([mM][kK][vV])$
Include=video
regex/.([mM][oO][vV]|[qQ][tT])$
Include=video
regex/.([mM][pP]4|[mM][pP][eE]?[gG])$
Include=video
regex/.([vV][oO][bB])$
Include=video
regex/.([wW][mM][vV])$
Include=video
regex/.([fF][lL][iIcCvV])$
Include=video
regex/.([oO][gG][mM])$
Include=video
include/video
Open=(totem %f >/dev/null 2>&1 &)

Poświęcając trochę czasu możemy doskonale ulepszyć działanie mc, dostosować do swoich preferencji bo wiadomo, że deweloperzy nie każdemu dogodzą i nie każdy korzysta z programów które oni nam zaserwowali 😉

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *