owncloud apache ssl

Ku pamięci.

aptitude install apache2 openssl
mkdir -p /etc/ssl/localcerts
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/localcerts/apache.pem -keyout /etc/ssl/localcerts/apache.key
chmod 600 /etc/ssl/localcerts/apache*
a2enmod ssl

W /etc/apache2/sites-available/default-ssl dodajemy:

    <Directory /var/www/owncloud>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # add any possibly required additional directives here
        # e.g. the Satisfy directive (see below for details):
        Satisfy Any
    </Directory>

Na koniec:

 a2ensite default-ssl
 /etc/init.d/apache2 restart

I koniec 🙂

xampp + dowiązania katalogów

Wpis ku pamięci, Xampp wrzucamy do /opt ale wgrywanie tam projektów nieco utrudnia sprawę. Najłatwiej jak dla mnie zrobić jakieś dowiązanie symboliczne do jednego z domowych katalogów albo i kilku, aby pozbyć się błędów z uprawnieniami:

chown -R yourlinuxusername:yourlinuxusername htdocs

w /opt/lampp/etc/httpd.conf zmieniamy

User nobody

nobody na nasz nick, podobnie trzeba postąpić aby mieć dostęp do phpmyadmin:

chown user:user /opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

vps część 2

Tym razem krótko, instalacja Ownclouda, banalna:

apt-get install apache2 php5 php5-sqlite php5-json php5-gd mp3info curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl zip

Wersja 3 do pobrania.

tar xjf owncloud-owncloud-master.tar.bz2
sudo cp -r owncloud /var/www
cd /var/www
sudo chown -R www-data:www-data owncloud

To tyle, kreatorem podajemy dane bazy i dane administratora. Czytaj dalej vps część 2

vps część 1

Tak jak wspominałem, utrwalę na blogu moje boje z VPS tak więc nie traktowałbym tego opisu jako poradnik, nie na tym etapie bo sporo jest w trakcie dopracowywania i może się zmienić 🙂

Na początek dodam tylko, że wybrałem Debiana 6 w wersji 64 bitowej, zacząłem od dwóch wpisów dns aby server.pakos.biz wskazywał na ip vpsa. Wykonane w cpanelu na głównym hostingu: Czytaj dalej vps część 1