Bug#912721: libasound2-plugins

Po aktualizacji w/w paczki do wersji 1.1.7-1 przez błędne linki w /etc/alsa/conf.d/ tracimy dostęp do urządzenia dźwiękowego.

Bug już zgłoszony, brakujące pliki możemy dograć z paczki source lub ewentualnie przesunąć tymczasowo:

mv /etc/alsa/conf.d /etc/alsa/conf.d.bak