midnight commander – arrows doesn’t work

Taki do tej pory niespotykany dla mnie przypadek, mc na qnapie mimo ustawiania przeróżnych terminali w $TERM nijak nie chciał zaskoczyć z działaniem strzałek. Rozwiązanie, nauczyć mc w ~/.config/mc/ini:

[terminal:xterm]
up=\\e[A
down=\\e[B
left=\\e[D
right=\\e[C