burn audio cd

Raz na rok coś wypalam więc ku pamięci.

aptitude install wodim mpg123
find . -name "*.mp3" | xargs -i mpg123 -w {}.wav {}
wodim -v -dao speed=4 dev='/dev/sr0' -audio *.wav

/dev/sr0 wedle własnej konfiguracji.