Munin

Ku pamięci 🙂

apt-get install munin munin-node

w /etc/munin/munin.conf ustawiamy:

dbdir   /var/lib/munin
htmldir /var/www/munin - lub gdziekolwiek chcemy
logdir  /var/log/munin
rundir  /var/run/munin

tmpldir /etc/munin/templates

[server1.example.com]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes

w /etc/munin/apache.conf ustawiamy sobie odpowiednio ścieżki i kto może statystyki oglądać, tudzież zabezpieczyć się hasłem 🙂

chown munin:munin /var/www/munin
/etc/init.d/munin-node restart
/etc/init.d/apache2 restart