Conky

Od dawien dawna używałem conky w wersji z górną belką, mniej lub bardziej przerabianą. Tym razem jednak czas na zmiany, coś innego, okrągłego, wersja z grafami. Niestety niektórych pewnie zdziwi fakt że są one statyczne, nie ruszają się, ot nie potrzebny jak dla mnie bajer. Pokazywane są tylko dane użycia w procentach. Całość dopasowana do szerokości 1280 pikseli.

Conky

#Pakos | ja(at)pakos.biz | http://pakos.biz
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont Dejavu Sans:pixelsize=7
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
draw_graph_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border width
border_width 0
# Default colors and also border colors
default_color 404040
#own_window_colour 666666
# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 0
gap_y 0
minimum_size 1280
maximum_width 1280
# background
background blue
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer left
TEXT
${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 0,0} ${goto 25}${voffset 3}${color dcdcdc}CPU1 ${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 50,0} ${goto 75}${color dcdcdc}CPU2 ${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 100,0} ${goto 125}${color dcdcdc}MEM ${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 1135,0} ${goto 1162}${color dcdcdc}SDA ${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 1185,0} ${goto 1212}${color dcdcdc}USB ${image /home/pakos/.conky/icon.png -p 1235,0} ${goto 1262}${color dcdcdc}BAT
${goto 13}${color 5598d7}${cpu cpu1}% ${goto 63}${color 5598d7}${cpu cpu2}% ${goto 113}${color 5598d7}${memperc}% ${goto 1148}${color 5598d7}${fs_used_perc /}% ${goto 1198}${color 5598d7}${fs_used_perc /media/SAMSUNG/}% ${goto 1248}${color 5598d7}${battery_percent}%

Do pobrania: conkyrc i ikona.

  • /home/pakos mógłbyś zamienić na $HOME

  • fakt, aczkolwiek zawsze przerabiam stare wersje i nieraz starocia się wkradają 🙂